אאא

גלריית פרויקטים > תאורת בריכה- מענית

תכנון תאורת בריכה בקיבוץ מענית-
תכנון התאורה היה מאתגר- כיוון שדרישת הלקוח (משיקולי תחזוקה) היתה שרשת ההצללה של הבריכה תשאר פרוסה גם בשעות הערב.
לכן היה צורך בתכנון כזה שמצד אחד יתן תאורה בטיחותית מספקת למרות שגובה העמודים מוגבל מאוד (צריכים להיות מתחת לרשת ההצללה)
- ומצד שני להמנע ממצב של סינוור של השוהים בבריכה שעלול היה להווצר בגלל הגובה הנמוך של גופי התאורה.   
גופי התאורה שהותקנו על עמודי רשת ההצללה הינם מדגם "tribute" תוצרת "cooper lighting" ובשיווק "אור עד מהנדסים", בשל צורת אלומת האור המופקת מגוף התאורה, שנזרקת רחוק יחסית מהגוף, וגם אינה גורמת לסינוור השוהים מתחת לגוף התאורה. 

נשמח לענות לפנייתכם: