אאא

מאמרים מקצועיים > חברות חלוקה בקיבוץ- מהלכה למעשה

חברת חלוקה בקיבוץ – מהלכה למעשה

 

קיבוצים רבים הצטרפו למתווה של 'מחלקי חשמל היסטוריים' והדבר הוא בגדול מבורך מאוד. מניסיוננו בהכרת רשתות ומתקני החשמל בהרבה קיבוצים – יש קיבוצים לא מעטים שיש בהם מתקנים ותשתיות שדורשות שיפור הן מבחינת בעיות של בטיחות ובמקביל מהתאמה לתקנות חוק החשמל.

 

במקומות רבים שררה אוירה של 'בקיבוץ חברת החשמל לא בודקת'. חברים, תושבים ומרכזי ענפים ומוסדות העסיקו כל מיני חשמלאים. גם כאלו ללא רישיונות מתאימים ולעתים – ללא תיאום עם האחראים בחשמליות. היו מקרים של מתכננים שנהגו לא לקבל אישור לתכניות של מתקנים וחיבורים חדשים ולהרחבת מתקנים קיימים, בניגוד למה שהם תכננו 'בעיר' ששם הקפידו על התיאומים ההנדסיים עם חח"י. שלא לדבר על בדיקות ותעודות בדיקה של בודקי חח"י ובודקי חשמל מורשים ומתאימים לגודל החיבור.

 

הקמת חברת חלוקה בקיבוץ מכפיפה את מתקני ותשתיות החשמל הקיימים והחדשים להוראות אמות המידה של רשות החשמל בנושאי התאמה לחוק החשמל והצורך בתיאום הנדסי לגבי כל מתקן/חיבור חדש או הגדלת חיבור קיים בתוך גבולות החלוקה. לרבות:

1.       הזמנה בכתב של חיבור חדש ו/או הגדלת חיבור.

2.       תשובה חתומה לשאלון (הדומה לזה של חח"י) לגבי מהות, גודל, אופי הצריכה בחיבור וצפי הצריכה הקרובה והעתידית. שזה חשוב לגבי אחריות המתכנן והגורם המזמין לגבי גודל החיבור והאפשרות להגדיל בעתיד.

3.       תשלום מקדמה –  לפי נוהלי חברת החלוקה, אך בהתאם לאמות המידה.

4.       תיאום הנדסי עם המח' הטכנית של חברת החלוקה, לגבי המיקום של המונה/ים, קו ההזנה של החברה, תכניות, תכנית הארקות, איפוס ומיקומו ועוד. מקובל שהמתכנן ונציג המזמין חותמים על פרוטוקול הסיכום.

5.       הספקת והתקנת מונה ע"י חשמלאי החברה.

6.       הגשת תכניות לפי ביצוע למח' הטכנית של חברת החלוקה ואישורן.

7.       בדיקה ע"י בודק מתאים של החברה; תיקון ריג'קטים במידה ויהיו; וחיבור בפועל ע"י החברה לרבות וידוא שהמונה מודד נכון. במידה  והיתה בדיקת בודק מוסמך מטעם הקבלן/המזמין – יש להגיש גם את תעודת הבדיקה שלו לבודק מטעם החברה.

1

כמהנדס וכחבר קיבוץ, העוסק שנים רבות בנושאי החשמל בקיבוצים ובמפעליהם, אני נוכח לאחרונה שלא כל אנשי חברות החלוקה, חשמלאי הקיבוצים, הקבלנים והמתכננים הפנימו את משמעות האחריות של החברות לפעולה לפי חוק החשמל ואמות המידה.

 

נכון שהדבר מוסיף עבודה למי שמוגדרים כמהנדסי החשמל של חברות החלוקה, לעובדים הטכניים  ואנשי המינהלה של החברות. זה גם מכריח את גורמי החוץ (קבלנים ומתכננים) לעבוד לפי הספר (כמו 'בעיר'), אך יש בכך משום ברכה, גם משיקולי בטיחות וגם משיקולי מינהל תקין ומסודר.

 

מתוך ספר אמות המידה:


 

אנו מציעים את שירותינו גם לחברות חלוקה שאינן 'שלנו' באיתור בעיות כאלה וביצירת מסגרות מתאימות. אנו פתוחים לכל התייעצות ומוכנים להדריך ואף לעזור גם לגורמים מתחרים מתוך איכפתיות וחשיבות העניין. –

 

 

 

לדעתנו יש צורך שרשות החשמל תעזור בהכנסת סדר – לפי הנדרש באמות המידה.

 

 

 

משה הרפז

 

עין-כרמל


למעוניינים בקריאה נוספת באמות המידה של הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל:

http://pua.gov.il/Standards/Documents/StandardsFullBook.pdf

נשמח לענות לפנייתכם: