אאא

מקדם ההספק

מקדם ההספק (Power factor)

במתקני חשמל ניתן להבחין בין 2 סוגי צרכנים: צרכנים הצורכים הספק ממשי, המסומן באות P, וצרכנים הצורכים הספק ריאקטיבי המסומן באות Q, שזהו הספק שאינו מבצע עבודה אלא נע לכיוון הצרכן ובחזרה למקור הייצור, גורם להגדלת מקור הייצור, הגדלת קווי ההולכה, הגדלת ההפסדים בקווים עקב עליית הזרם, הגדלת ההגנות, וכיוצא בזה, וגורם להפסדים כלכליים.
במקרים מסוימים אף חברת החשמל גובה קנסות במקרים בהם מקדם ההספק חורג מהערכים הדרושים.
לפיכך  נרצה להקטין את ההספק הריאקטיבי למינימום האפשרי, או הכדאי מבחינה כלכלית.

 מקדם ההספק (cos Ø) מוגדר כיחס בין ההספק הפעיל להספק המדומה S, שבמקרה האידיאלי, בו לא קיים בכלל הספק ריאקטיבי, הוא יהיה שווה ל-1.  

 


קיימות מספר שיטות לשיפור מקדם ההספק. השיטות מבוססות על-2 עקרונות עיקריים:
1. תוספת עומס קיבולי במקביל לעומס ההשראתי של המתקן ובכך לקזז אותו.
2. הקטנת ההספק ההשראתי בכך שמפסיקים עומסים השראתיים כאשר אינם בשימוש או כאשר הם במצב ריקם (שנאים בריקם לדוגמא).

ישנן מספר שיטות לחיבור עומס קיבולי:

1. מערכת קבלים הנוספת ללוח הראשי- מערכת לשיפור מקדם ההספק במתקן כולו, זו היא השיטה המקובלת ביותר. ע"פ תקנות החשמל קיימת דרישה של שילוב בקר קבלים, המודד בכל רגע נתון את ערך מקדם ההספק הקיים ומתוכנת לערך מקדם הספק רצוי, ובעזרת מגענים ייעודיים לקבלים מחבר ומנתק קבלים ע"פ הצורך. תכנון נכון של מערכת הקבלים, עם מספר דרגות וגדלי קבלים שונים, יאפשר לבקר להתאים את כמות הקבלים המחוברים למקדם ההספק הנוכחי וימנע בעיה של חיבור עומס קיבולי גדול מדי שעלול לגרום למקדם הספק גדול מ-1.

2. קיזוז הספק ריאקטיבי לכל עומס בנפרד- מכשירים ביתיים להם תו תקן, מחויבים בהתקנת קבלים בתוכם לשיפור מקדם ההספק. בשיטה זו משופר מקדם ההספק לכל צרכן בנפרד. כאשר הצרכן פועל מחובר הקבל יחד איתו. שיטה זו חוסכת בקרה ומערכת פריקה לקבל שנפרק דרך הצרכן עצמו, לכן שיטה זו יעילה מבחינה טכנית אך לא חסכונית מבחינה כלכלית כיוון שיש צורך בהשקעה בכל צרכן בנפרד.

3. קיזוז קבוצת צרכנים- בשיטה זו מותקן קבל לכל קבוצת צרכנים המחוברים לאותו פס צבירה של לוח משנה, ובצורה זו משפרים את מקדם ההספק ללוח הספציפי, בשיטה זו גם נחסכת מערכת הבקרה, אך אין קשר בין פעולת הצרכן לחיבור הקבל.

לסיכום: מקדם הספק הינו פרמטר המשפיע בצורה משמעותית על יעילותו של מתקן החשמל ושיפורו יכול לחסוך כסף רב ללקוח.

קיימות מספר שיטות לשיפור מקדם ההספק, יועץ חשמל יסודי ומקצועי ידע להתאים פתרון מתאים לכל מקרה ספציפי כך שהפתרון ישפר את מקדם ההספק לערך הרצוי, תוך כדי השקעה כספית קטנה ככל הניתן של הלקוח.


מלאו פרטיכם בטופס למטה ונחזור אליכם בהקדם


נשמח לענות לפנייתכם: